Zemné práce

Výkopové práce

Prenájom kontajnerov

Zemné práce

Zemné práce V rámci realizácie zemných prác sa zameriavame na výkopové práce a úpravy terénu.Vďaka technickému vybaveniu dokážeme efektívne zabezpečiť výkopy základových pásov a dosiek, hĺbenie rýh a kanálov až 5 – 5, 5 metra a takisto hrnutie zeminy a sypkých materiálov. Súčasťou ponúkaných služieb je aj planírovanie a svahovanie spolu s doplnkovými službami v časti nákladná doprava. Pri zemných prácach poskytujeme bezplatné poradenstvo. Mechanizmy a prídavné zariadenia Prídavné zariadenia strojov umožňujú rozšírenie a optimalizáciu vykonávaných prác. K dispozícii máme búracie kladivo na demoláciu povrchu (betónu a asfaltu), svahovaciu lyžicu či vŕtaciu súpravu, ktorá slúži na vŕtanie dier pre potrebné ukotvenie (napr. tyče na ploty). Ďalšie zariadenia…

Nákladná doprava

Nákladná doprava Nákladná doprava zastrešuje komplexné prepravné služby a manipuláciu so stavebným materiálom, ktoré zabezpečujú ťažké mechanizmy. Pre ľahšiu orientáciu a prácu v úzkych priestoroch či uličkách je k dispozícii Multicar M25 s menšími rozmermi. Druh služieb:

Preprava sypkého stavebného materiálu ako zemina, štrk, piesok či kamenivo
Preprava pevného paletovaného stavebného materiálu ako tehly, dlažby, stavebné dielce, betónové armatúry s použitím hydraulickej ruky pre jednoduchú a presnú manipuláciu , preprava hutného materiálu a , betonárskej ocele , preprava dreva , preprava unimobuniek.

Zimná a letná údržba

Zimná a letná údržba pozemných komunikácií Údržbu komunikácií a plôch realizujeme vždy podľa potrieb zákazníka v dohodnutých pravidelných intervaloch a/alebo podľa aktuálnych poveternostných podmienok. V zimnom období vykonávame odhŕňanie snehu a posyp komunikácií technickou soľou a inertným materiálom (zmesou kameniva). Súčasťou služieb je aj odvoz snehu. V letných mesiacoch zabezpečujeme zametanie vybraných komunikácií.

Podorbný online cenník služieb ktoré Vám ponúkame si môžete prećítať po kliknnutí na odkaz.

V skretke o našej spoločnosti

Kto sme a čo Vám vlastne ponúkame ? To všetko sa dozviete po prečítaní týchto pár riadkov.
Rýchlosť spoľahlivosť férové ceny pre každého.

Firma VČIELKA KOŠICE s.r.o. realizuje zemné práce, ktoré zahŕňajú výkopové práce, úpravy terénu a takisto bezplatné poradenstvo. Ponuka služieb je obohatená o nákladnú prepravu – zabezpečujeme rýchlu a bezpečnú prepravu stavebného materiálu (sypkého aj pevného paletovaného), prepravu dreva či hutného materiálu a betonárskej ocele. Zároveň poskytujeme odvoz stavebnej sute. Vykonávame aj zimnú a letnú údržbu pozemných komunikácií podľa individuálnych požiadaviek. Informácie o všetkých službách sa nachádzajú v ponukovom liste, ktorý nájdete v cenníku.

  • Vyťaženosť strojov
  • Spokojý zákažniči
  • Úspešné projekty
Uploaded image

Ing. Ivan Kuzmiak prevádzkový manažér, konateľ

Mobil: 0905 603 223
Telefón: 055/63 226 66
Fax: 055/63 226 66
E-mail: vcielka@vcielka.sk
Uploaded image

Ing. Katarína Kuzmiaková marketingová manažérka, konateľka

Mobil: 0910 909 881
Telefón: 055/63 226 66
Fax: 055/63 226 66
E-mail: vcielka@vcielka.sk
Uploaded image

            Ivan Kuzmiak               vedúci dielne

Mobil: 0910 909 881
Telefón: 055/63 226 66
Fax: 055/63 226 66
E-mail: vcielka@vcielka.sk